Giải phẫu bệnh học Bệnh trĩ

Liên kết facebook

Google+

Giải phẫu bệnh học Bệnh trĩ

Trĩ là sự phồng lớn của một hay nhiều tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch trĩ trên hay tĩnh mạch trĩ dưới hay cả hai. Nếu búi trĩ thuộc tĩnh mạch trĩ trên gọi là trĩ nội và cuống mạch nằm trên đường lược. Trĩ được che phủ lên trên bởi niêm mạc hình trụ.

Nếu búi trĩ thuộc tĩnh mạch trĩ dưới thì gọi là trĩ ngoại và cuống mạch trĩ nằm dưới đường lược, trĩ được che phủ bởi niêm mạc lát tầng.

Hai hệ thống tĩnh mạch này thông thương rộng rãi với nhau và thường cả hai hệ thống này đều bị trĩ chung với nhau trĩ đó được gọi là trĩ hỗn hợp. Trĩ sa là trĩ nội nhưng vì quá lớn hay vì các cấu trúc vùng hậu môn bị giãn nên búi trĩ bị sa xuống khỏi đường lược và ra ngoài khỏi cơ thắt hậu môn.

Trĩ thuyên tắc là trĩ bên trong có cục máu đông. Mạch máu có thể còn nguyên vẹn nhưng vỡ ra, máu đổ ra ngoài tụ lại, cả trong và ngoài mạch máu đều có máu cục.

Trĩ bị nghẹt là trĩ bị sa ra nhiều và lâu rồi bị cơ thắt hậu môn xiết ngang làm nghẹt các tĩnh mạch trước, sau đó đến các động mạch bị nghẽn. Loại trĩ này thường rất đau và thường là bị thuyên tắc, nếu không can thiệp kịp thời bằng cách đẩy trĩ lên khỏi cơ thắt hậu môn thì búi trĩ sẽ bị hoại tử.

Về mặt giải phẫu học, trĩ là một phức hợp mạch máu bao gồm đầu tận cùng của các nhánh mạch thuộc động mạch trĩ trên và các búi tĩnh mạch giãn.

Đây là các shunt động - tĩnh mạch là các hồ chứa máu nên khi trĩ chảy máu có đặc điểm như chảy máu động mạch. Các phức hợp mạch máu này nằm dưới niêm mạc có tác động như các lớp đệm che lấp lòng hậu môn. Các đệm này mất đi khi bệnh nhân đi cầu.

Điều trị trị không đau bằng điện cao tần HCPT

Bản đồ đến Phòng khám 589