Hệ động - tĩnh mạch hậu môn trực tràng

Liên kết facebook

Google+

Hệ động - tĩnh mạch hậu môn trực tràng

 

1. Hệ động mạch

Vùng hậu môn trực tràng được cung cấp máu bởi 3 động mạch:

- Động mạch trực tràng trên: Là 2 nhánh tận, tách ở động mạch mạc treo tràng dưới ngay S3, nhánh phải ở sau trực tràng, nhánh trái nhỏ hơn ở trước chạy chếch xuống cách cơ hậu môn khoảng 3cm phân nhánh vào trực tràng và cung cấp máu cho toàn bộ các lớp của bóng trực tràng và niêm mạc ống hậu môn.

Động mạch hậu môn trực tràng

- Động mạch trực tràng giữa: Tách ra từ động mạch chậu trong hay từ một nhánh của nó tới trực tràng, có tổ chức tế bào bao bọc gọi là lều động mạch trực tràng giữa. Động mạch đi sát túi tinh (ở nam) hay thành sau âm đạo (ở nữ) chia nhiều nhánh cho các tạng sinh dục hơn là cho trực tràng. Ở trực tràng, nó phân nhánh vào niêm mạc ở phần dưới bóng trực tràng.

- Động mạch trực tràng dưới: Tách ra từ động mạch thẹn trong khi động mạch qua hố ngồi trực tràng, chạy ngang khối mỡ của hố ngồi trực tràng.

Phân nhánh cho khối mỡ đó và cho niêm mạc ống hậu môn.

Vòng nối của hệ động mạch trên và cấu tạo nhiều hình thái của các nhánh tận tạo nên hệ tuần hoàn phong phú nuôi dưỡng ống trực tràng và hậu môn. Chủ yếu là động mạch trực tràng trên và một phần do động mạch trực tràng giữa cung cấp máu cho mạng mạch dưới niêm mạc tập hợp thành các trục động mạch thẳng có từ 3 - 4 trục tương ứng với vị trí thường gặp của các búi trĩ. Đây là cơ sở giải phẫu bệnh lý quan trọng của kỹ thuật cắt trĩ thành từng búi riêng biệt Milligan-Morgan.

2. Hệ tĩnh mạch

Tĩnh mạch vùng hậu môn-trực tràng bắt nguồn từ hệ thống tĩnh mạch đặc biệt tạo thành đám rối ở trong thành trực tràng, nhất là lớp dưới niêm mạc. Đám rối tĩnh mạch sẽ đổ về 3 tĩnh mạch trực tràng:

- Đám rối tĩnh mạch phần dưới trực tràng: một số nhánh đi lên tạo thành tĩnh mạch trực tràng trên đổ về tĩnh mạch mạc treo trực tràng dưới (thuộc hệ thống cửa).

- Đám rối tĩnh mạch của bóng trực tràng: theo tĩnh mạch trực tràng giữa đổ vào tĩnh mạch cảnh trong (hệ chủ).

- Máu từ đám rối tĩnh mạch của trực tràng (niêm mạc và lớp cơ của ống hậu môn), từ các tĩnh mạch xung quanh cơ thành ống hậu môn đổ về tĩnh mạch trực tràng dưới, về tĩnh mạch thẹn trong (nhánh của tĩnh mạch chậu trong thuộc hệ chủ).

Tĩnh mạch của trực tràng và ống hậu môn

Điều trị trị không đau bằng điện cao tần HCPT

Bản đồ đến Phòng khám 589