Liên hệ

Liên kết facebook

Google+

Liên hệ

  • Lễ tân:   04 3832 9422
  • Tư vấn: 091 265 3677
  • Email:   contact@phongkham589.com.vn

Hoặc điền vào biểu mẫu sau để gửi Mail:


Bản đồ

Điều trị trị không đau bằng điện cao tần HCPT

Bản đồ đến Phòng khám 589