Phân loại trĩ và phân độ bệnh trĩ

Liên kết facebook

Google+

Phân loại trĩ và phân độ bệnh trĩ

1. Phân loại

1.1. Trĩ nội

Hệ tĩnh mạch trĩ trên tận cùng ở lớp dưới niêm mạc của phần trên hậu môn và phần dưới trực tràng. Trĩ nội là do tĩnh mạch này giãn nở, phì đại ra, cuống trĩ nằm trên đường lược. Trĩ được che phủ trên bởi niêm mạc hình trụ của đoạn cuối trực tràng.

1.2. Sa niêm mạc

Niêm mạc của phần trên hậu môn sa xuống phần dưới hậu môn và rồi xuống luôn bờ hậu môn mà không có giãn tĩnh mạch ở lớp dưới niêm mạc.

Các cơ bị nhão có thể do hội chứng sa tầng sinh môn, do chấn thương khi sinh đẻ hoặc do hiện tượng lão hóa. Sa niêm mạc hay xảy ra ở phụ nữ [35].

1.3. Trĩ ngoại

Búi trĩ thuộc tĩnh mạch trĩ dưới, cuống trĩ nằm dưới đường lược, trĩ được che phủ bởi niêm mạc biểu mô lát tầng.

Phân loại trĩ theo giải phẫu

1.4. Trĩ phối hợp

Vừa trĩ nội sa vừa kèm trĩ ngoại

1.5. Trĩ vòng

Các búi trĩ chính liên kết với các búi trĩ phụ tạo thành vòng tròn trĩ.

1.6. Mảnh da thừa

Mảnh da thừa do trĩ ngoại tạo ra gồm có mô liên kết, mô sợi được che phủ bởi da vùng hậu môn. Đây là hội chứng của trĩ ngoại bị thuyên tắc từ trước, cục máu đông đã tổ chức hóa hoặc là hậu chứng sau khi cắt trĩ.

2. Phân độ bệnh trĩ

 - Phân độ trĩ nội theo Fischer và Josef như sau:

+ Độ I: Trĩ xuất hiện trong lòng hậu môn và chỉ có triệu chứng chảy máu khi bệnh nhân đại tiện.

+ Độ II: Trĩ sa ra ngoài khi bệnh nhân đại tiện và tự thụt vào.

+ Độ III: Trĩ sa ra ngoài khi bệnh nhân đại tiện và không tự thụt vào mà phải dùng ngón tay đẩy búi trĩ vào hậu môn.

+ Độ IV: Trĩ sa ra ngoài hậu môn thường xuyên.

Nếu thấy các búi trĩ nằm cách biệt nhau mà phần ngoài được da bao bọc và phần trong niêm mạc được che phủ thì đó là trĩ phối hợp.

Khi thấy khối phồng dưới lỗ hậu môn là một vùng tròn bao quanh lỗ hậu môn, phần ngoài của vòng tròn là da, phần trong là niêm mạc, vòng tròn có chỗ to chỗ nhỏ và những ngấn, đó là trĩ vòng.

Như vậy mọi hình thái thương tổn của trĩ có thể chẩn đoán bằng hỏi bệnh và nhìn trực tiếp thương tổn, trừ trĩ độ I.

Điều trị trị không đau bằng điện cao tần HCPT

Bản đồ đến Phòng khám 589