Sinh lý học của hậu môn trực tràng

Liên kết facebook

Google+

Sinh lý học của hậu môn trực tràng

Chức năng chính của ống hậu môn trực tràng là đảm bảo sự đại tiện, trung tiện tốt và duy trì co thắt tốt khi không đại tiện, liên quan đến võ não và hệ thần kinh thực vật. Trung tâm điều khiển đại tiện nằm ở khu vực tủy sống thắt lưng- cùng.

Chức năng tự chủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Sức chứa đựng phân của bóng trực tràng;

- Khả năng co giãn của bóng trực tràng.

- Sự thúc dục, kích thích đại tiện, cơ chế giác quan qua cung cấp thông tin trực tràng đã chứa đầy phân.

- Nhờ vai trò của cơ nâng hậu môn (bó mu-trực tràng) khi co gây gập góc giữa trục hậu môn và trực tràng, khi vặn thì đưa trực tràng và hậu môn thành một đường thẳng.

- Hệ thống cơ thắt hậu môn giữ vai trò rất quan trọng thông qua 3 loại thông tin cảm giác đáp ứng với kích thích mót rặn đại tiện.

  • Các cảm thụ tập trung nhiều nhất ở vùng lược, cho phép phân biệt được bản chất của chất thải: rắn, lỏng, khí.
  • Đồng thời có một số cảm thụ tập trung ở vùng nối đại tràng xich-ma và trực tràng nhận cảm về thể tích tạo cảm giác có ý thức về nhu cầu đại tiện.
  • Còn có các thụ cảm từ niêm mạc trực tràng truyền đạt những thông tin cảm giác chịu trách nhiệm về đáp ứng phản xạ tự động của cơ thắt trong.

Khi đại tiện cơ thắt trong trương giãn hết chiều dài làm áp lực trong ống hậu môn giãm xuống từ đó kích thích cơ thắt ngoài tạo khả năng tự chủ của cơ thắt.

Điều trị trị không đau bằng điện cao tần HCPT

Bản đồ đến Phòng khám 589